betway88体育 版权所有里程表
作者 点击:235857 等级:★★★

区间
台阶
路程(米)
(米)
岱庙后载门至岱宗坊
474
150--165
岱宗坊至关帝庙
1020.3
165--230
关帝庙至红门宫
128
190.5
230--250
红门宫至万仙楼
61
390.3
250--270
万仙楼至烈士碑
40
118.3
270--285
烈士碑至斗母宫
236
783.2
285--360
斗母宫至经石峪路口
208
294.3
360--410
经石峪路口至东西桥
163
533.6
410--480
东西桥至泰安纪念碑
273
464.2
480--520
泰安纪念碑至四槐树
91
347.9
520--630
四槐树至壶天阁
221
205.9
630--650
壶天阁至药王殿
283
197.8
650--710
药王殿至步天桥
35
83.1
710--715
步天桥至中天门
660
381
715--840
小计
2399
5484.4
 
中天门至公路南首
65
47.1
840--805
公路南首至北首
264
805--800
公路北首至斩云剑
207
216.5
800--870
斩云剑至云步桥
263
109
870--920
云步桥至五松亭
154
188.9
920--940
五松亭至朝阳洞
385
498
940--980
朝阳洞至对松亭
579
315
980--1130
对松亭至龙门坊
462
300
1130--1180
龙山坊至昇仙坊
701
150
1180--1300
昇仙坊至南天门
480
542
1300--1420
南天门至碧霞祠
324
160.3
1420--1470
碧霞祠至唐摩崖
96
62.4
1470--1480
唐摩崖至青帝宫
82
106.6
1480--1490
青帝宫至玉皇顶
169
494.5
1490--1524
小计
3967
3454.3
 
合计
6366
8938.

【字号
 
下一篇:电子
热点资讯
推荐资讯
单位简介 | 联系我们

betway88体育 版权所有服务热线:+86-0538-96008888 E-Mail:tsjqxxzx@ta.shandong.cn

Copyright 2015-2016 betway88体育 版权所有风景名胜区管理委员会 版权所有 技术支持: